Projekty - Bytové stavby

Azda žiadna sféra architektonickej tvorby nie je taka rozmanitá a názorovo rôznorodá ako individuálna výstavba. My sa v našej tvorbe snažíme o modernú architektúru s využitím rôznych princípov a technológií tak, aby v konečnom dôsledku bola stavba energeticky úsporná, architektonicky zaujímavá a vhodne reflektovala potreby obyvateľov. Obdobným spôsobom pristupujeme aj k tvorbe bytových domov.

TEAM


Spojte sa s kvalitným partnerom vo svete architektúry, ktorý uplatňuje nové trendy a technológie, avšak rešpektuje tradičné hodnoty.

NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY


Energetická efektívnosť sa čoraz častejšie spomína aj v súvislosti s individuálnou výstavbou. Nízkoenergetický a pasívny dom by sa mali v blízkej budúcnosti stať samozrejmosťou, ktorá prinesie komfortné bývanie bez štandardného vykurovania a závislosti na dodávke energie od externých dodávateľov. Napriek tomu užívateľ v ňom bude pociťovať tepelný komfort bez vysokých účtov za prevádzku.

PROJEKTY


Požiadavky na architektonické a priestorové riešenie objektov sú rozmanité a individuálne, závisia od množstva daností, najmä od funkcie objektu a prostredia.