Projekt: Rekonštrukcia BD Kerling

 • Nazov

  Rekonštrukcia BD Kerling

 • Lokalita

  Banská Štiavnica

 • Projekt

  2021-2022

 • Realizácia

  2023

 • Zastavaná plocha

  851 m2

 • Celková úžitková plocha

  1264 m2

 • Počet parkovacích miest

  38 m2

 • Počet bytových jednotiek

  31 m2

Investor sa rozhodol pre investičný zámer – rekonštrukciu hotela na bytový dom v meste Banská Štiavnica. Objekt sa skladá z dvoch samostatných objektov, ktoré sú v dotyku jednou obvodovou stenou, ale každý je pritom samostatná jednotka, s vlastným vstupom a s vlastnými napojeniami na inžinierske siete. Pôvodné stavby sú užívané asi od r.1997. Za roky užívania, ako aj nie celkom vhodnými návrhmi stavebných detailov a výberom materiálov, je budova značne opotrebovaná a potrebuje rekonštrukciu. Objekt nie je vhodný, svojím celkovým architektonickým stvárnením, do historického prostredia Banskej Štiavnice, mesta zapísaného do zoznamu UNESCO. Objekt sa nachádza v pamiatkovom území – v Pamiatkovej rezervácií Banská Štiavnica. Prebiehajúcou rekonštrukciou sa arch. výraz objektu značne zmení. K budúcemu Bytovému domu sa vybuduje parkovisko s 37 parkovacími stániami, k nim prislúcha 5 miest v garáži pod objektom.

Posledné projekty