Projekty

Projekt stavebného objektu?
Požiadavky na funkčné a priestorové riešenie objektov sú rozmanité a individuálne. Závisia od množstva daností, najmä od funkcie ale aj prostredia, v ktorom sa budú nachádzať , počtu ľudí, ktorý budú objekt využívať a v neposlednom rade aj od finančných možností investora. Na dispozičné riešenie objektu majú veľký vplyv orientácia svetových strán, poloha prístupovej komunikácie, tvar, rozmer, poprípade spád pozemku. Riešenie stavby môžu v nemalej miere ovplyvniť aj regulatívy dané Územným plánom mesta alebo obce. To sú všetko dôvody, prečo by mal byť projekt každej stavby „šitý“ na mieru.


Treba maximálne vyťažiť z prírodných daností prostredia (spád terénu, orientácia, prevládajúce klimatické pomery), aby objekt fungoval čo najefektívnejšie. Okrem ochrany stavby pred chladom, vetrom či prílišným slnkom možno tieto prírodné zdroje aktívne využívať napríklad pri koncepcii nízkoenergetických domov. V prípade rodinných domov má investor možnosť vybrať si z katalógovej ponuky, ktorá nemusí byť vždy vhodným riešením. Ponúkajú síce funkčne premyslené, no príliš univerzálne riešenia. Pokus zasadiť katalógový produkt do atypického prostredia môže viesť k znehodnoteniu pozemku, okolitého prostredia i samotnej architektúry.

TEAM


Spojte sa s kvalitným partnerom vo svete architektúry, ktorý uplatňuje nové trendy a technológie, avšak rešpektuje tradičné hodnoty.

NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY


Energetická efektívnosť sa čoraz častejšie spomína aj v súvislosti s individuálnou výstavbou. Nízkoenergetický a pasívny dom by sa mali v blízkej budúcnosti stať samozrejmosťou, ktorá prinesie komfortné bývanie bez štandardného vykurovania a závislosti na dodávke energie od externých dodávateľov. Napriek tomu užívateľ v ňom bude pociťovať tepelný komfort bez vysokých účtov za prevádzku.

PROJEKTY


Požiadavky na architektonické a priestorové riešenie objektov sú rozmanité a individuálne, závisia od množstva daností, najmä od funkcie objektu a prostredia.