MODERNYDOM.eu, s.r.o.


Chcete stavať dom, firmu, výrobný závod...?
Chcete rekonštruovať byt, dom, kancelárie, priemyselnú halu,...?
Ako sa rozhodnúť medzi viacerými názormi na daný problém?
Ktoré riešenie je to správne?
Najideálnejšie je spojiť sa s profesionálom – architektom, ktorý má skúsenosti s rovnakými alebo podobnými úlohami.

Aktuálne projektujeme

Obnova BD nám. 1. mája 16 a Divadla Nová scéna

Viac informácií...

Aktuálne projektujeme

Dostavba VŠMU

Viac informácií...

Aktuálne realizujeme

Jazdecký klub, prístavba - športovo jazdecký areál

Viac informácií...

Aktuálne realizujeme

Rekonštrukcia BD Kerling

Viac informácií...

TEAM


Spojte sa s kvalitným partnerom vo svete architektúry, ktorý uplatňuje nové trendy a technológie, avšak rešpektuje tradičné hodnoty.

NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY


Energetická efektívnosť sa čoraz častejšie spomína aj v súvislosti s individuálnou výstavbou. Nízkoenergetický a pasívny dom by sa mali v blízkej budúcnosti stať samozrejmosťou, ktorá prinesie komfortné bývanie bez štandardného vykurovania a závislosti na dodávke energie od externých dodávateľov. Napriek tomu užívateľ v ňom bude pociťovať tepelný komfort bez vysokých účtov za prevádzku.

PROJEKTY


Požiadavky na architektonické a priestorové riešenie objektov sú rozmanité a individuálne, závisia od množstva daností, najmä od funkcie objektu a prostredia.