Projekt: Dostavba VŠMU

  • Nazov

    Dostavba VŠMU

  • Lokalita

    Svoradova, Bratislava

  • Projekt

    2021

Súťažný návrh na dostavbu Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Stavba svojím tvaroslovným a farebným riešením prepája historickú budovu hudobnej a tanečnej fakulty a novodobú divadelnú fakultu. Vypĺňa existujúcu prieluku na mieste búraného jednopodlažného objektu. Nová budova je prepojená s vedľajšou divadelnou fakultou a využíva jej vstup a vertikálnu komunikáciu, čo dovoľuje efektívnejšie využiť novovzniknuté plochy pre potreby všetkých fakúlt. Konceptom uličnej južnej fasády je zatienenie tvarovaným ťahokovom vo forme “OPONY”, vo farebnom hnedobéžovom prevedení. Nadmerné solárne zisky sú eliminované energeticky úsporným trojsklom s exteriérovými roletami. Ostatné fasády sú omietnuté a majú svetlošedú farbu prispôsobenú susedným objektom.Pred budovou sa nachádza menší park so svetlíkmi presvetľujúcimi skúšobne v 1.PP. Zároveň oddeľuje fasádu od chodníka. Pred budovou je umiestnený aj vysúvateľný autovýťah so zatrávnenou strechou.

Posledné projekty