Projekt: Obnova BD Železničiarska

 • Nazov

  Obnova BD Železničiarska

 • Lokalita

  Bratislava, Železničiarska

 • Projekt

  2013

 • Realizácia

  2015

 • Počet bytových jednotiek

  4 m2

Celková koncepcia riešenia obnovy objektu - zateplenia, výmeny okien a dverí v spoločných priestoroch domu,
vstupných brán vychádza z potreby opravy zlého technického stavu objektu. Opravou fasády sa zlepší technický ale aj estetický výraz stavby, zamedzí sa tepelným únikom z objektu najmä cez tepelné mosty. Objekt sa nachádza v pamiatkovej zóne a jeho uličná fasáda je pojednaná geometrickými ornamentami, ktoré bude treba nahradiť. Estetický výraz uličnej fasády sa výrazne zlepsí.

Posledné projekty